untitledOURTEAMlinkedinuntitled2untitled3iconuntitled4icon2untitled01020304ourteam-01-2youjian-01
lingdonglingfenglingkonglingmoulingwulingyuelingzhizhanshiiconfont-jindanluntaniconfont-boke4iconfont-wendang0iconfont-pciconfont-AppleAcciconfont-iconset0290iconfont-iconfontfaqviconfont-touxiangclosenavbar-liveOSnavbar-videoAinavbar-videodatanavbar-videoOSnavbar-vmrtnavbar-one1navbar-documentnavbar-faqnavbar-tutorialnavbar-blognavbar-forumSVD-01vdap-ctrlnavbar-videoOS-titlenavbar-LiveOS-titleicon-hot
jiantouplay-svgloudou-svgzhuanhuanuntitleduniE901uniE902uniE903uniE904uniE905uniE906uniE907uniE908uniE909uniE90AuniE90BuniE90CuniE90Diconicon2icon3icon4icon5iconfont-usericonvdap-analysis-areavdap-analysis-equipmentvdap-analysis-sourcevdap-user-portraitvdap-analysis-informationvdap-analysis-hot-spotsvdap-analysis-realTimevdap-interactive-featurevdap-interactive-projectvdap-interactive-usersvdap-interactive-realTimevdap-interactive-datavdap-interactive-sourcevdap-interactive-visualizationvdap-interactive-marketingvdap-interactive-shopvdap-VideoDatavdap-ctrl
视频大数据系统 | 全面监测视频互动数据

视频互动从此一目了然

Video++系统可轻松实现视频互动数据
实时监测,多维度统计,深度挖掘用户画像数据及用户行为

多应用管理

海量视频应用库,满足公司
个性化应用需求,轻松完成各种项目

多项目管理

只需一个帐号即可进行多项目
管理,多项目同步监测确保工作进度

多角色管理

多成员协助一步到位,跨部门
人员协同管理项目快速提升工作效率

实时监控

全方位实时监控视频互动
数据,实时反映用户参与活跃度

数据分析

多维度视频互动数据统计,大数据
统计深度挖掘用户画像及用户行为数据

多设备实时监控

支持多终端设备登陆,微信公众号
一键接入,随时随地获取视频互动效果信息

数据可视化

对比不同时间段的关注热点,区别
点击过某个元素和没有点击过的访客行为

精准营销

从用户画像、行为标签进行筛选的用户
可以直接导出报表或者接口进行数据调用

电商交易转化

一键导出交易分析完整报表,包括
来源、商品、地域、回访、点击位、关键词等

视频互动从此一目了然

Video++系统可轻松实现视频互动数据
实时监测,多维度统计,深度挖掘用户画像数据及用户行为

想知道你的广告投放效果如何吗?

快使用你的手机关联你的后台,随时随地观看你的实时数据

1
2
3
venvy-hot